ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง
Lifestyle

ของเล่นเด็กที่ดี ต้องเสริมสร้างด้านใดบ้าง

ขึ้นชื่อว่าของเล่น ไม่ใช่ว่าจะต้องเน้นแค่ความสนุกสนานในการเล่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีคุณสมบัติอีกหลายในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการให้กับเด็ก การเลือกของเล่นจึงไม่ใช่จะเลือกแบบใดก็ได้ เนื่องจากของเล่นที่เป็น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง ไม่ได้ถูกออกมาให้ใช้เหมือนกันในเด็กแต่ละวัย หากเลือกไม่ถูกเด็กก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากของเล่นอย่างเต็มที่  ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักประโยชน์แต่ละด้านของของเล่นกันก่อน ว่ามีการส่งเสริมด้านใดบ้าง เด็กที่เล่นของเล่นเหล่านี้ จะได้ประโยชน์อย่างไร โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ  พัฒนาการที่ได้จากของเล่น  1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย  เป็นพัฒนาการในข้อแรกที่เด็กทุกคนควรจะมีและควรได้รับ ซึ่งงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเด็กนั้น จะต้องมีการส่งเสริมตั้งแต่ที่เด็กออกมาจากครรภ์เลย นั่นก็คือการให้เด็กได้ฝึกทักษะการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้งหมดก่อน จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนของเล่นไปเรื่อยๆ ตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่องทางด้านร่างกาย  2.พัฒนาการทางด้านอารมณ์  พัฒนาการทางด้านอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กเช่นกัน เพราะอารมณ์ที่เด็กได้รับรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถส่งต่อไปจนถึงตอนโตได้ เพราะฉะนั้นการส่งเสริมทักษะทางด้านอารมณ์ให้กับเด็ก สอนให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กในภายภาคหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนกับสิ่งเร้าต่างๆ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้  3.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญหาดีแค่ไหน หรือเร็วแค่ไหน จะต้องประกอบขึ้นกับสองอย่างก็คือการเรียนรู้ในห้องเรียน กับการส่งเสริมด้วยการเล่นของเล่น เพราะฉะนั้นการจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญหาที่สมบูรณ์ ควรจะเลือกของเล่นที่เป็น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง ที่เหมาะกับเด็กวัยนั้นโดยเฉพาะ จะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ตรงกับจุดประสงค์ที่สุด  4.พัฒนาการทางด้านสังคม  การเข้าสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากเด็กเข้าสังคมไม่เป็น อนาคตข้างหน้าเด็กจะรู้สึกเหงา และกลัวการเข้าสังคมได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จกการเข้าสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับวิธีการช่วยให้เด็กกับคนอื่น หรือเด็กในสังคมได้ ก็ต้องอาศัยการส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ฝึกให้เด็กเป็นคนที่รู้จักแบ่งเป็น ฝึกให้เป็นคนเห็นใจผู้อื่น   […]